Berichten uit de Dorpsraad van 9 september 2022

 • Home
 • Nieuws
 • Berichten uit de Dorpsraad van 9 september 2022

Lonneker 2030-2035

De kop is er eindelijk af. Woensdagavond 7 september gingen de provinciale begeleiders van het traject op pad met de Jeugddorpsraad van Lonneker. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, inderdaad. De jeugddorpsraadleden zouden de begeleiders gaan vertellen wat er belangrijk is in Lonneker en wat we onder andere missen in Lonneker. Dat is aardig gelukt want de hele groep kwam behoorlijk opgetogen terug in het Dorpshuis. Het dorp moet nu binnenkort aan de slag. Wat zijn de belangrijkste thema’s de komende tien jaren? Dat bepaalt de Dorpsraad niet maar het dorp zelf, de inwoners. Anno Nu en Studio vers Bestuur gaan Lonneker de komende maanden begeleiden bij dat proces. Hieronder een soms misschien wat cryptische samenvatting van het proces. Alleen door zelf mee te doen ga je het snappen.
 • Waarom?
  Waarom zou een bepaald onderwerp hoe hoog op de Participatieladder moeten staan? Daar moet je in het dorp goede redenen voor hebben en het ook waar mogen/kunnen maken!
 • Wat?
  Wat zijn dan voor dat specifieke onderwerp op die hoogte van de ladder exact de spelregels? Verwachtingsmanagement! Wat wordt er specifiek aan (mee-)beslismacht gegeven op welk onderwerp of onderdeel van het proces?
 • Wie?
  Wie zijn dan de mensen waarmee je voor dat specifieke onderwerp, op die hoogte van de ladder, met die spelregels verbinding zou willen maken? Dat zijn soms de ons goed bekende ‘stakeholders’ en soms gewoon ‘mensen’ met verschillende belevingswerelden:

  DE VIER BELEVINGSWERELDEN
  Er zijn vier ‘hoofd’ belevingswerelden, die alle vier om een eigen manier van verbinden vragen.
  De Verantwoordelijken. Onze bevlogen vaste klanten, meedenkers en initiatiefnemers. Dat zijn er nu 30% maar deze groep krimpt met 2% per jaar.
  De Plichtsgetrouwen. Mensen die nog vertrouwen op autoriteiten. Dat zijn er nu 13% en over tien jaar zijn deze bijna allemaal overleden.
  De Structuurzoekers: mensen die zich ongerust, angstig en boos afvragen wat er allemaal met ‘hun’ wereld gebeurt, en die vooral de Verantwoordelijken zoals politici, bestuurders, ambtenaren, voorzitters en secretarissen daar met steeds minder vertrouwen op aankijken. Dit is momenteel een groep van 32% die per jaar groeit met 2%.
  De Pragmatici. Dit zijn vooral mensen van onder de 45 die hun eigen weg wel vinden en daar niemand voor denken nodig te hebben. Deze groep is momenteel 24% en in 2030 de grootste groep!
  In 2030 zijn de Structuurzoekers en Pragmatici samen ruim meer dan 70% van de samenleving, en allebei om hun eigen redenen niet genegen tot ‘verbinding’ met ‘de overheid’! Als we (politici, bestuur, ambtenaren) met die mensen, hoog en laag op de Ladder, in heel verschillende rollen, (beter) verbinding willen maken, gaat het in onze beleving dus vooral om vraag nummer 4.
 • Hoe?
  Daar is in de praktijk- en onderzoekservaring van Studio Vers Bestuur helaas geen makkelijk uit te rollen snel antwoord op. Dat vraagt per geval/thema/onderwerp en positie op de Ladder om maatwerk. Het ‘zenden’ van goedbedoelde ‘one size fits all’ Communicatie werkt in elk geval niet meer. Dat weten we zeker. In het samen zoeken naar het ‘Hoe dan wel?’ gebruikt Studio Vers Bestuur drie werkwoorden die telkens weer terugkomen. Doen! Leren! Delen!
Volgende week meer over hoe u mee kunt doen in Lonneker. Lees daarvoor bv alvast: https://studioversbestuur.nl/inspiratie/de-participatieladder/ en Anno Nu: https://anno.nu/
 

Asielopvang Vliegveld

Ervaring is de beste leermeester. Al doende leert men. Onbekend maakt onbemind. Het nuttige met het aangename verbinden. Allemaal gezegdes die van toepassing zouden kunnen zijn op de activiteit die is ontstaan nav het laatste noaberoverleg over de huidige asielopvang op het vliegveld. Eén van de noabers opperde het idee om samen met een aantal asielzoekers zwerfvuil rond het vliegveld te gaan opruimen met het doel elkaar ook een beetje te leren kennen. Via de Dorpsraad werd contact gelegd met de Kleibleu, de groenploeg van vrijwilligers uit Lonneker om daarbij behulpzaam te zijn. De reactie was direct positief en zo gingen op woensdagmorgen 7 september 7 Kleibleu samen met hond Buck en 10 asielzoekers in vijf groepjes op pad om de bermen van de vijf belangrijkste toegangswegen naar het vliegveld te zuiveren van blikjes, flessen en plastic. Gezamenlijk verzamelden we 10 volle vuilniszakken die we in de zwerfvuilaanhanger van de gemeente konden deponeren. Na samen koffie gedronken te hebben spraken we af om op 16 september een vervolgactie te plannen. Het doel om een beetje met elkaar kennis te maken is bereikt. Vanuit de asielzoekers en begeleiders bleek er nog behoefte te zijn aan een aantal (oude) fietsen maar vooral herenondergoed en herenschoenen maat 46. Wie heeft die nog over? Graag afleveren bij de asielopvang in het NLM gebouw op het vliegveld.
 

Lönneker Laandleamn

de publiekvriendelijke versie is nog niet af en datum fietstocht is nog niet bekend. Wat in het vat zit………..
 

Goodgoan
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
(op de foto: de leden van de Jeugddorpsraad, samen met de mensen van Studio vers Bestuur en Anno Nu aan de patat na hun fietstocht door het dorp)
 
 
 
 
Share our website