Berichten uit de Dorpsraad van 9 juni 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 9 juni 2023
Improviseren moet ook regelmatig in de Dorpsraad. Zoals nu. Zit ik dit stukje te tikken op een tablet zonder los toetsenbord. Dat heb ik wel, maar die krijgt ik niet aan de praat.  Mijn laptop is defect en ligt net op deze vrijdag bij de Computerdienst. Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan. Met jonge dunne vingers kun je prima werken op en klein toetsenbordje. Maar laat ik die nu net niet hebben. Niet jong en niet dun. Improviseren dus. De boodschap blijft hetzelfde. Berichten uit de Dorpsraad.

Verschillende trajecten komen in een nieuwe fase.

Lonneker 2030
Als u dit leest is de presentatie van de studenten van Saxion geweest op maandag 12 juni. De studenten hebben op verschillende manieren info opgehaald de afgelopen weken in het dorp. Op de  avond bij LSV, interviews op de markt en andere gesprekken. Deze input van de studenten is een belangrijk deel van het Dorps Ambitie Plan, maar het is niet het plan zelf. Alle informatie die is verzameld de afgelopen maanden is input voor het plan. Dus ook brieven en mailtjes die zijn binnengekomen en het beleid van de gemeente speelt een rol. De gemeente is bezig met het opstellen van de Omgevingsvisie voor de gehele gemeente voor de lange termijn. Die visie gaat natuurlijk een rol spelen in onze toekomstvisie. De planning is nu dat het Dorps Ambitie Plan nog voor de zomervakantie tekstueel wordt afgerond en na de zomervakantie wordt gepresenteerd aan het dorp. 

Recreatiewoningen in het buitengebied
Dinsdag 6 juni werd het plan van de Rökker eindelijk behandeld in de Stadsdeelcommissie Noord. Nadat voor- en tegenstanders en de Dorpsraad hadden ingesproken was wel duidelijk dat deze voor- en tegenstanders inhoudelijk zo goed als zeker niet op één lijn komen. De Dorpsraad bracht naar voren dat het heeft ontbroken aan regie van de gemeente, omdat de verantwoordelijkheid voor participatie in deze helemaal bij de ondernemer wordt gelegd. Participeren is iets anders dan overleggen en informeren. Bij participatie worden omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin deelnemer bij het ontwikkelen van een nieuw plan van een particulier. Dat de overheid in het  openbaar domein ervoor kiest burgers te laten participeren bij nieuwe plannen is logisch want dan gaat het om het algemeen belang. Bij plannen van particulieren ligt dat toch wel anders blijkt nu. Participatie verandert dan snel in een combinatie van informatie en overleg en dat is toch iets anders. We zien inmiddels dat in de nieuwe Omgevingswet die 1 januari 2024 van kracht wordt en waarover ik de vorige keer schreef, dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. Indieners van plannen worden zelf verantwoordelijk voor een participatietraject. Dat is vragen om moeilijkheden blijkt ook bij deze casus. Na veel geharrewar en twee schorsingen pleitte wethouder Kampman ervoor dat de voltallige gemeenteraad op 26 juni toch een verklaring van geen bedenkingen zou afgeven zodat het plan formeel ingediend kan worden en tegenstanders de kans krijgen via een zienswijze bezwaar te maken. Zo kan er uiteindelijk duidelijkheid komen of het plan passend is in de situatie of dat er toch aanpassingen moeten komen. Als er een juridisch oordeel is zal iedereen zich daarbij moeten neerleggen. De Dorpsraad gaat nog nader met de gemeente in gesprek of de huidige vorm van participatie wel de juiste is, gezien, de ervaringen tot nu toe. We wachten de uitkomst van 26 juni af.

De feestweek
De feestweek ligt weer achter ons. Zeer geslaagd lijkt me. Er zijn weer bergen werk verzet bij alle activiteiten. De kermis, muziek, wielerronde en Lonneker Preuft. Bij dat laatste waar dit jaar de Risottobitterballen er met de publieksprijs vandoor gingen moet me toch van het hart dat een paar bekende Lonneker ondernemers in hoofdzaak wegens personeelsgebrek niet hebben deelgenomen aan Lonneker Preuft. Ik hoop dat dit probleem volgend jaar is opgelost want ik vind het zo fijn als ze er allemaal bij zijn.

Het Dorpsverkeersplan
Dit komt hoe langer hoe dichter bij de daadwerkelijke uitvoering. Half juli zal de gemeente de inwoners van Lonneker uitgebreid informeren over zowel de inhoud van de uitvoering als de planning die daarbij hoort. 

Asiel
We hebben bericht gehad dat de noodopvang inmiddels weer verlengd is tot 1 november 2023. We hopen dat op korte termijn zowel gemeenteraad als kabinet met duidelijkheid en echte oplossingen komen. 

Leu, good goan en let een betje op mekaar

Dorpsraad Lonneker 
Matthie Kroezen 
 
 
Share our website