Berichten uit de Dorpsraad van 7 oktober 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 7 oktober 2022
De Dorpsraad had op woensdagavond 5 oktober “onze” nieuwe wethouder voor Enschede-Noord en dus ook Lonneker op kennismakingsbezoek. Arjan Kampman heet ie. Een ervaren wethouder waar de energie van af spat. Het is al “mijn” derde wethouder en iedere keer van een andere politieke partij. Na Hans van Agteren van Burgerbelangen en Jeroen Diepemaat van de VVD, nu dus iemand van de PvdA. Verandering van smaak doet eten is het gezegde. De Dorpsraad prijst zich gelukkig met de goede verstandhouding met het bestuur van Enschede. Dit geldt zowel voor de ambtenaren als de politici. Dat is in het verleden wel eens anders geweest.
Er zijn op 5 oktober geen contracten gesloten of besluiten genomen maar we hebben wel elkaars standpunten afgetast over een aantal onderwerpen. Actueel is natuurlijk het asielbeleid. Het toeval wil dat Kampman portefeuillehouder asielbeleid is in het college van B&W en op korte termijn ook plaatsneemt in het landelijk overleg asielbeleid. Hij zal zich heel sterk maken voor duidelijkheid en structurele oplossingen voor zowel Enschede als heel Nederland. Met zijn energie zal hij ver komen.
Natuurlijk spraken wij ook over het Dorpsverkeersplan en de Rode Loper F35. In september is de Stadsdeelcommissie Noord bijgepraat over de voortgang en de verwachting is dat B&W spoedig een besluit neemt over de definitieve financiering en dat volgend jaar begonnen wordt met de uitvoering.
Woningbouw is een ander hot item, in heel Nederland maar ook in Lonneker. Inbreiden en niet uitbreiden is nog steeds het uitgangspunt in Enschede. Dwz niet het bestaande groen rond Enschede aantasten, maar oude bedrijfsterreinen e.d. binnen de bebouwde kom gebruiken voor nieuwe woningen. Dat zal de komende jaren op grote schaal gaan gebeuren. Dat betekent tevens dat de bouwmogelijkheden in Lonneker beperkt blijven. De Dorpsraad heeft nogmaals benadrukt dat de groene long tussen Enschede-Noord en Lonneker niet gebruikt mag gaan worden voor bouwplannen in welke vorm dan ook.
Afsluitend is het Dorpshuis aan de orde geweest. De gemeente zorgt dat het Dorpshuis duurzamer wordt, dwz dat er flink wat gebeurt aan de isolatie e.d. en dat het dorp zelf zorgt voor interne aanpassingen die we zelf noodzakelijk vinden. Met name de Eetsoos, Excelsior en de Kameleon hebben wel wat wensen. Inmiddels is een binnenhuisarchitect bereid gevonden mee te denken over die interne aanpassingen. Weth Kampman staat helemaal achter dit soort activiteiten want een gezonde sociale omgeving is cruciaal voor een dorp.

Naast een nieuwe wethouder hebben we als Dorpsraad (zeker zo belangrijk) ook een nieuwe secretaris. Het is Cis van Lochem geworden. Ze woont sinds ongeveer een jaar met man en puberzoons aan de Schuttekamp. Ze werkt als planner bij TZorg en heeft ervaring met secretariaatswerk en wijkbudgetten. Hoewel relatief kort woonachtig in Lonneker wil ze graag zo snel mogelijk “integreren” en toen ze hoorde van het vertrek van Herman Pegge heeft ze zich direct gemeld. Zo heeft de Dorpsraad nu zomaar elf leden. Cis succes!

Lonneker 2030:
Elders in het Dorpsblad vindt u een poster met verdere bijzonderheden maar reserveer zoveel als mogelijk de datum van 11 november 2022 om 19.30 uur in het Dorpshuis. Denk mee over de toekomst van ons mooie dorp. Niet de Dorpsraad maar u heeft daarbij het voortouw.

Asielbeleid:
Er wordt gewerkt aan structurele oplossingen voor AZC’s en noodopvang zoals u hierboven hebt kunnen lezen. De huidige noodopvang in het voormalige NLM-gebouw heeft prima gefunctioneerd. Eind oktober zit het er alweer op. Vanuit een initiatief uit Noaberoverleg en Dorpsraad zijn twee activiteiten voor vrijwilligerswerk ontstaan voor asielzoekers. Er is in gezamenlijkheid met de Kleibleu zwerfvuil opgeruimd in een grote kring rondom het Vliegveld en in de eerste week van oktober heeft een groep van ruim tien asielzoekers enkele dagen geholpen met de oogst van onze tuinbouwpionier Robert Tel. De tuinbouwklus van Robert was zijn afstudeerproject aan de Hogeschool Aeres in Dronten. Door de hitte en droogte van de afgelopen zomer heeft Robert veel tegenslag gehad en hij kon een groep vrijwilligers goed gebruiken. Robert uit de brand door veel helpende handen en voor de asielzoekers nuttig werk ter verdrijving van de verveling.
 


De meesten van u hebben waarschijnlijk de bouwhekken zien staan rondom Hotel-Restaurant Savenije. Een nieuw opgerichte BV van fam. Huub Punte en Ine Christenhusz is de nieuwe eigenaar van het pand dat een grote renovatie te wachten staat. De Dorpsraad gaat uiteraard niet over bouwplannen van individuele ondernemers maar wat wel belangrijk is dat de kenmerkende en voor het Dorpsplein bepalende gevel en uitstraling van het pand behouden blijft. Een pareltje voor het Dorpsplein. Hopelijk in april 2023 voor een ieder in vernieuwde glorie te aanschouwen.
 
Goodgoan,

Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website