Berichten uit de Dorpsraad van 6 januari 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 6 januari 2023
Beste mensen, dat 2023 een beter jaar moge worden dan 2022, met andere woorden de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Natuurlijk was 2022 niet voor iedereen een slecht jaar, een blije geboorte, een behaald diploma, een huwelijk, allemaal blije gebeurtenissen. Maar er zijn ons ook mensen ontvallen, sommigen wel een beetje verwacht, op zeer hoge leeftijd, maar anderen zeer onverwacht en eigenlijk nog met vele jaren te gaan. That’s life, That’s life, That’s what all the people say, You’re riding high in April, shot down in May, but back on top in June. Zingt Frank Sinatra. Up’s en down’s bepalen het leven. Leef de up’s met alles wat in je is en versla de down’s zo goed mogelijk. Met die down’s wil ook de Dorpsraad helpen. De aanpak tegen eenzaamheid krijgt volgende maand meer gezicht. Op woensdagavond 15 februari is er een bijeenkomst in het Dorpshuis over dit thema. Wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met info@dorpsraadlonneker.nl.
 
Zondag 8 januari was traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. Er wordt stilgestaan bij wat er bereikt is in het jaar daarvoor en dat was niet gering. Veel Up’s.
Drie grote projecten kwamen tot een (voorlopige) afronding:
  1. Het Dorpsverkeersplan en de Rode Loper F35. Het plan is klaar, de uitvoering kan beginnen. Het dorp zal nadrukkelijk worden betrokken bij die uitvoering
  2. De renovatie van de Speelbölt. Het heeft letterlijk en figuurlijk heel wat zweetdruppels gekost, maar het ligt er nu prachtig bij en de jeugd maakt er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gebruik van en daar ging het om
  3. Project Lonneker Laandleamn. Er zijn duizenden haagstruiken geplant op meerdere locaties rond Lonneker. Er zijn goedbezochte boer-burgergesprekken gevoerd en er was een afsluitende fietstocht langs alle projecten met grote deelname. Het Bidbook is samengesteld en ingediend bij de provincie.
Vooruitkijkend naar 2023 moet er ook heel wat gebeuren:
  1. De uitvoering van Lonneker 2030. Het dorp zelf moet voor de zomervakantie duidelijkheid geven over urgente thema’s als bouwen, plekken voor de opwekking van zonne-energie, verdere ontwikkeling van het buitengebied en nog veel meer
  2. Renovatie van het Dorpshuis. De gemeente zorgt voor verduurzaming van het Dorpshuis, oa dubbel glas en isolatie. Het dorp moet zorgen voor vergroting van het podium en vergroting van de barruimte door een achterliggende kamer bij de bar te betrekken. Een interieurontwerpster maakt een nieuw kleurenplan voor de binnenkant, dus dan moeten roller en kwast gehanteerd worden later dit jaar.
  3. De asielopvang. De Dorpsraad steunt de Noabers van het Vliegveld volledig in hun wens de asielzoekers beter te spreiden over de gemeente. De angst voor een tweede ter Apel op het Vliegveld Twente is niet helemaal ongegrond. Het kabinet en het COA hebben vaker onverwachte acties uitgevoerd als de boel vastloopt.
  4. Lonneker Laandleamn. Op basis van het Bidbook is bij de provincie subsidie aangevraagd voor de vervolgprojecten. Daarover zou uiterlijk december 2022 uitsluitsel worden gegeven. Helaas heeft de provincie zich niet aan haar woord gehouden.
 De rol van de Jeugddorpsraad zal het komende jaar ook groter worden. Ze zullen nadrukkelijk betrokken worden bij Lonneker 2030. Het is vooral hun toekomst in hun dorp waaraan we gezamenlijk werken.
 
De nieuwjaarsreceptie sloot op 8 januari af met de toekenning van de Lonneker Droadneagel. Vanuit het dorp was een echtpaar genomineerd. Het echtpaar Purmer. Ans en Cees van de Lonneker Molen. Ans één van de bekendste onbekenden in Lonneker. Iedereen leest haar wekelijkse stukjes van de Lonneker Molen, weinigen in het dorp kennen de schrijver. Ze is tevens coördinator van het educatieprogramma van de Molen. Honderden schoolkinderen bezoeken jaarlijks de Molen, vooral dankzij Ans. Cees is naast penningmeester de duvelstoejager van de Molen. Fondsenwerver, Kerstpakkettenproducer, meer dan 7.500 kerstpakketten gingen in 2022 de deur uit. Alles om de Molen draaiende te houden. Ans en Cees, vader en moeder van de Lonneker Molen, oftewel op z’n Twents Va en Moo. Er zijn weken dat ze meer in Lonneker zijn bij de Molen dan in hun eigen woning in zuid. Volgende week meer en ook foto’s over de uitreiking van de Droadneagel.
 
Zo de kop is er weer af, als vanouds wens ik u Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website