Berichten uit de Dorpsraad van 5 juli 2024

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 5 juli 2024
Het wil nog niet vlotten met de zomer. Begonnen we net een beetje te wennen aan de hittegolven van de afgelopen jaren, sta ik nu in een plas water in het weiland. Het kan verkeren, sprak Bredero en zo is het. De boeren hebben gras genoeg dit jaar. Dikke pakken liggen op het land na het maaien. Zoveel dat een balenpers aan de Lossersestraat zich erin verslikte. Hij liep warm, nou warm, zeg maar heet, zo heet, dat ie in de fik vloog. Dikke zwarte rookwolken, serieuze brand met als resultaat een uitgebrande trekker en balenpers en een enorme zwarte plek in de wei. Hopelijk is alles goed verzekerd.
 
Muziekzondag 21 juli 2024
Vorige week beloofde ik wat meer informatie te verstrekken en kijk ook verder in dit dorpsblad dan vindt u nóg meer info. ’s Morgens eerst ruimte voor de kinderen. Workshop slagwerk. Echt leuk voor kinderen vanaf 8 jaar. En helemaal GRATIS. Het is wel handig om je vooraf op te geven via info@dorpsraadlonneker.nl want VOL=VOL en wie het eerst komt………….. We beginnen om 10.30 uur en een beetje afhankelijk van de aanmeldingen doen we één of twee groepen. Zorg dat je erbij bent. Op de scholen in Lonneker worden flyers uitgedeeld over de workshop. Een heel leuk begin van de zomervakantie. Dat is dus ’s morgens. ’s Middags om 15 uur is er ook een heel leuk programma. Een relatief nieuw vocal kwartet De Textown Transfer, twee mannen, twee vrouwen met in mooie harmonie gezongen evergreens en andere lichtvoetige zondagmiddagsongs. Je vindt ze op YouTube als je nieuwsgierig bent.
Ander goed nieuws is dat via de commissie Enschede 700 subsidie is verleend voor volgend jaar om via de muziekzondagen een wedstrijd te organiseren voor een Enschede-song of liedtekst die verband houdt met het 700 jarig bestaan van Enschede. Muziek en tekst zelf geschreven of misschien slim gejat, maar wel zodanig dat het iets nieuws wordt. U hoort er meer van en dank aan de subsidieverleners.
 
Wegwerkzaamheden Lonneker
Waarom alles tegelijk? was een vraag op Facebook. Dat is een bewuste keuze van de gemeente. Dan zit je betrekkelijk korte tijd met opengebroken wegen, maar zijn ook veel locaties ongeveer tegelijk klaar en is er daarna geen overlast meer. Doe je de werkzaamheden na elkaar dan is het dorp maandenlang een bouwput. Donderdag 11 juli heeft de Dorpsraad overleg met de projectleider over de voortgang en wat ons nog te wachten staat. Ik kan de uitkomst daarvan dus nog net terugkoppelen voordat de redactie van Op en Um’n Bölt zelf op vakantie gaat en u moet wachten tot september. Echt wachten op informatie hoeft u niet want belangrijke zaken worden via de dorpsapp Lonneker Hoe dan? en via Facebook en deze website ter kennis gebracht.
 
Wonen en bouwen in Lonneker
De Dorpsraad had woensdag 3 juli overleg met de gemeente Enschede over wat er te verwachten is de komende tien jaren op het gebied van wonen en bouwen. Aan tafel zaten namens de gemeente Werner Gerritsen, opdrachtgever Stedelijke Ontwikkeling, Maaike Schaepers, ontwikkelmanager Enschede Noord en Nick ter Brake, wijkregisseur Noord. Werner schetste eerst op basis van de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente de toekomstige ontwikkelingen. Op basis van overheidsbeleid moet Overijssel tot 2050 70.000 woningen bouwen waarvan 42.000 voor 2030. Twente moet daarvan ongeveer 15.000 woningen voor de rekening nemen. Enschede heeft als doel om voor 2032 10.000 woningen te realiseren. Het beleid is er niet meer op gericht om nieuwe woningen te bouwen in agrarisch gebied buiten de bebouwde kom zoals vroeger. In Twente is vooral de zogenaamde spoorzone aangewezen als bouwlocatie. Het gebied ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn Hengelo, Enschede en richting Gronau. Daar wordt nu al flink gebouwd en vooral ook de hoogte in.
Dat wil niet zeggen dat er helemaal niet ergens anders ook gebouwd wordt. Door de clustering van sportverenigingen komt bijvoorbeeld het Weth.Horstman sportpark aan de Horstlindelaan vrij. Op deze plek samen met de aangrenzende boomkwekerij gaat de gemeente 500 woningen bouwen. Net geen Lonneker maar wel in de buurt.
Wat gebeurt er in Lonneker zelf dan?  Op dit moment zijn er slechts vier bouwlocaties in beeld. De zes appartementen aan de Scholten Reimerstraat tussen dierenarts en pastorie, bij het nieuwe Medisch Centrum naast de tennisbanen, het weitje aan de Nieuwe Dijk en de kavel aan het eind van de Demmerskamp. Met uitzondering van de Scholten Reimerstraat zijn er voor de andere drie locaties nog geen kant en klare tekeningen. Over de concrete invulling daarvan zal in de nabije toekomst met Dorpsraad en andere belanghebbenden worden overlegd. Volgende week meer over de ontwikkelingen in Lonneker.
 
Leu, goodgoan en let ’n betje op mekaar
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website