Berichten uit de Dorpsraad van 31 maart 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 31 maart 2023
Deux Mille, Zweitausend, Two thousand oftewel voor de 2000e keer ligt er in Lonneker een Op en um’n Bölt op de mat in de 50e jaargang. Een dubbel jubileum. Tegen het Haarlems Dagblad dat onafgebroken verschijnt sinds 1656 kunnen we natuurlijk niet op. Maar een simpel dorpsblaadje dat voor de 2000e keer verschijnt. Dat is geen sinecure. Hulde aan de bedenkers en oprichters in 1973 en hulde aan de huidige redactie.
De deadline voor het dorpsblad staat op vrijdag 12.00 uur. Dan moet alle kopij binnen zijn. De driekoppige redactie Hanneke, Jos en Koos maken om beurten “het Boekje”. Eenmaal per drie weken is iemand van hun drieën eindredacteur en één van de anderen “corrector” De eindredacteur begint na een eerste inventarisatie van wat er is binnengekomen met een bijna vast belrondje langs degenen, die de kopij niet tijdig hebben ingestuurd. “Altied dezelden” zegt Jos. Veertig pagina’s tekst en advertenties week na week na week. Ook voor mij als vaste wekelijkse “columnist” een A4tje te mogen inleveren op vrijdag is zo’n ijkpunt in de week. Wat zouden de mensen willen lezen en hoe schrijf ik het op? Prachtig dat het nog steeds mogelijk is in Lonneker.
Dus vandaag voor de 2000e keer: Wat wilt u lezen?
 
Als voorgerecht heb ik voor u vandaag een watertappunt op het dorpsplein. Het signaal hierover in dit mooie dorpsblad werd opgepakt door het gemeenteraadslid Nicole Workel, die er in een één-tweetje met de wethouder direct werk van maakte en mocht melden aan de Dorpsraad dat er voor de zomervakantie een watertappunt op het dorpsplein zal zijn gerealiseerd, als er geen onvoorziene problemen opdoemen.
 
Scooterhubs is het tussengerecht vandaag
Die deelscooters, ze zijn handig, duurzaam en goed voor klimaat en ze worden door jongeren best veel gebruikt. Positief dus, tot er opeens een stuk of vijf voor je raam staan. Dan wordt het wat minder positief. Ze stonden op meerdere plekken in Lonneker te wachten om hun nieuwe tijdelijke baasje naar de stad te brengen. Er was een duidelijke roep om de plekken meer te centraliseren. Eén of twee van die plekken, van die scooterhubs in Lonneker, zou genoeg moeten zijn. Via een kleine digitale enquête zocht de gemeente draagvlak voor locaties in Lonneker. De eerste locatie op het grasveldje naast het speeltuintje op de hoek Bergweg/Spölminkweg stuitte direct op veel weerstand bij de bewoners. Op basis van terecht ingebrachte argumenten werd gekozen voor een andere locatie aan het andere eind van de Spölminkweg bij de Voortsweg. De gemeente is in gesprek met de bewoners op die locatie, hoe het ingericht kan worden. Maar het is een proef, dus niet definitief. Bevalt ook deze locatie niet, dan wordt het aangepast.
 
Asiel is het hoofdgerecht
We kunnen er niet omheen, we eten te vaak hetzelfde hoofdgerecht. Er is nog steeds geen duidelijkheid. Waar komt het nieuwe AZC in Enschede? Geen nieuwe opvang nabij Lonneker zoals beloofd door de burgemeester maar niet wordt nagekomen? Of uiteindelijk toch een AZC op het voormalige vliegveld? De onzekerheid vreet aan mensen en maakt ze eigenlijk steeds bozer en opstandiger. De Dorpsraad heeft alle teleurstellende gebeurtenissen voor Lonneker sinds 15 december 2021 via een brief nog eens op de rij gezet en met commentaar doen toekomen aan de gemeenteraad en het college van B&W. Ik weet het, ze doen hun best, maar dat is in dit geval niet voldoende. De hele brief kunt u lezen op de website: www.dorpsraadlonneker.nl  (wordt helaas vervolgd)
 
Poep op de stoep: een smerig nagerecht
Hondenbezitters gedraag je, de klachten nemen weer toe.
Danny de Munk zong het al in 1985
“Want Amsterdam, is poep op de stoep en haat in de straat”
Nu valt het met dat laatste nog wel mee in Lonneker, maar poep op de stoep, dat lukt prima. Bewoners en winkeliers klagen, hondenpoep voor de winkeldeur.
Dus nogmaals: Hondenbezitters gedraag je, opruimen die handel, zakjes genoeg.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpasraad Lonneker
 
 
 
Share our website