Berichten uit de Dorpsraad van 21 oktober 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 21 oktober 2022
Lonneker 2030 gaat van start. Een heel lange aanloop maar we zijn eindelijk bij de afzetbalk. Vrijdag 11 november is de datum, 19.30 uur is het tijdstip en het Dorpshuis is de locatie.
Wat wil Lonneker? Wat wilt u? Wat wilt u niet? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Kijken naar de toekomst in een tijd, die hoe langer hoe onvoorspelbaarder wordt. Hoe gaat het verder in Oekraïne de komende maanden en wat betekent dat voor ons. Hoe gaat het de komende winter met de energieprijzen? Wordt het echt zo duur als men denkt of valt het hopelijk een beetje mee. Krijgen we een heel zachte winter of gaat het lekker vriezen, zoals de jubilerende IJsclub Lonneker hoopt. Want schaatsen op Lonneker natuurijs in je jubileumjaar zou natuurlijk prachtig zijn. De opwarming van het klimaat voorspelt echter niet veel goeds. De opwarming gaat momenteel sneller dan de meest pessimistische voorspelling. Wat betekent dat allemaal voor ons en voor onze (klein)kinderen? Als dorp kunnen we op z’n minst een aantal scenario’s uitwerken voor de komende jaren. Praat mee, doe mee, denk mee. Als je niet zegt wat je wilt krijgt je wat anders. Denk daaraan. Niet meedoen en achteraf klagen dat het niet goed is, dat gaat niet. Hoe ziet de toekomst eruit voor onze sportverenigingen? Hoe moet het verder met de accommodaties? Welke wensen zijn er? Bouwen voor senioren en starters, al heel vaak hier gememoreerd. Er zullen door het dorp keuzes moeten worden gemaakt. De gemeente vindt het belangrijk dat wij ons uitspreken welke mogelijkheden we zien. Zo zijn er vele onderwerpen. Soms is het idee van één persoon belangrijker dan de mening van velen. Daarom moet iedereen de komende tijd de kans krijgen zijn of haar inbreng te hebben. Stichtingen, verenigingen buurtschappen, straten en woonbuurten: zorg dat u vertegenwoordigd bent op vrijdagavond 11 november. Kom d’r bie, wie zeet oe.
 
Ik sluit af door nog even te wijzen op de afsluiting van een heel mooi project. Lönneker Laandleamn. Hier op de website, in het dorpsblad, op Facebook is te lezen over de afsluitende fietstocht, waarbij zo’n 40 Lonnekernaren langs alle uitgevoerde projecten zijn gefietst en overal uitleg hebben gekregen. Het is eigenlijk de afsluiting van de opzet van een langjarig traject dat nu pas gaat beginnen. Binnenkort meer hierover.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website