Berichten uit de Dorpsraad van 18 november 2022

 • Home
 • Nieuws
 • Berichten uit de Dorpsraad van 18 november 2022
Deze week alleen Lonneker 2030:
Vrijdag de 11e van de 11e was het dus zover. Blik gericht op de toekomst. Kiek’n Wat Wot. Hoe liggen ons dorp en haar inwoners erbij in 2030? Doemscenario’s of prachtige nieuwe ontwikkelingen met nieuwe huizen voor starters en senioren en een nieuw medisch centrum en een mooi plekje voor Tiny Houses. Roept u maar! U vraagt en wij draaien. Was het maar zo makkelijk. Aan de bak de komende jaren. De gemeente geeft ook aan dat als Lonneker zelf duidelijk maakt wat ze willen het voor de gemeente ook gemakkelijker wordt te kijken wat financieel mogelijk is en past binnen het gemeentelijk beleid. Zoals ik vorige week al schreef zaten er 55 mensen verwachtingsvol in het Dorpshuis. Een prachtige opkomst voor een eerste meeting. Onze begeleider Ferenc van Damme schetste om te beginnen welke maatschappelijke ontwikkelingen er zijn in de huidige jaren. De belangrijkste is misschien wel dat de vorige eeuw een tijdperk van veranderingen is geweest. Nu in de 21e eeuw zijn we terecht gekomen in de verandering van tijdperk. Vooral door de razendsnelle ontwikkelingen met digitalisering en robotisering. Mensen het zal echt heel snel gaan de komende jaren. Facebook is al bijna weer achterhaald. Het aantal gebruikers daalt wereldwijd. De jongste generatie onder de 25 jaar heeft als voorbeeld niets meer met de gewone televisie en omroepverenigingen en alles wat daarbij hoort. Ze kiezen zelf via streaming waar en wanner ze naar kijken. Communicatie gaat anders en sneller dan we ooit gedacht hadden. Ferenc gaf een schets van de huidige maatschappij hoe die is in te delen in ruwweg vier groepen mensen en waar we dus de komende tien jaren terdege rekening mee moeten houden:
 1. De plichtsgetrouwen, nu plm 13% van de bevolking, laag en middelbaar opgeleid, conservatief en traditioneel, krimpend met 2% per jaar en dus over 10 tot 15 jaren verdwenen
 2. De structuurzoekers, nu 31% van de bevolking, houdt van bezit en gemak, leven modern en nemen weinig maatschappelijke verantwoordelijkheid, zijn vooral tegen de huidige overheid en groeien met 2% per jaar
 3. De verantwoordelijken, nu 30% van de bevolking, krimpend met 2% per jaar, overwegend hoger opgeleid, maar dat is ook de groep die de maatschappij draaiende houdt, daarin bevinden zich zowel conservatieven als modernen
 4. De pragmatici, 26% van de bevolking, groeiend met 2% per jaar, mensen die hoger op willen, hard werken, overwegend middelbaar zijn opgeleid en zichzelf modern voelen
Met deze kennis en de opdracht in tien groepen te bedenken hoe we het traject verder vorm moesten geven gingen we aan de slag. De uitkomst kwam ruim een half uur later:
 
DE TOP 5 VAN DINGEN DIE WE IN LONNEKER WILLEN DOEN OM REURING TE KRIJGEN EN IEDEREEN AAN TE LATEN HAKEN
 1. “Iets” bedenken zodat mensen vanuit een ‘Shock effect’ mee gaan praten
 2. Sneeuwbaleffect doordat iedereen twee mensen die anders in de samenleving staan dan zijzelf, uitnodigt en meeneemt naar de volgende bijeenkomst
 3. Scholen, (sport)verenigingen en andere ‘ambassadeurs’ inzetten
 4. Influencers zoeken en inzetten
 5. Bestaande WhatsApp-groepen inschakelen en aan elkaar verbinden
 
WAT WE DAARNA ONZE BESTE IDEEËN VONDEN
 • Aanhaken bij bestaande feesten (Hillbilly- en VKL-evenementen)
 • Een socialmediacampagne (vooral gericht op jongeren)
 • Een tentoonstelling/masterclass op de basisscholen en zo ook ouders betrekken
 • Een speciale Lonneker App ontwikkelen
 • Concrete onderwerpen bedenken zorgt voor meer interesse
 • Het dorpsblad ‘Op ’n om ’n bult’ beter benutten en uitbreiden met een Podcast
 • Overal een QR code plaatsen
 • Bierviltjes drukken voor in de kroeg
 • Iedereen serieus nemen en goed vertellen wat het hen oplevert om mee te doen
 
Dat het lastig is het iedereen naar de zin te maken in dit traject bleek achteraf uit de zeer uiteenlopende  meningen. Een grote groep is zeer enthousiast en tien mensen hebben zich buiten de Dorpsraad om opgegeven om een rol te spelen in het vervolgtraject. Een kleine groep vond het niet concreet genoeg en had er meer van verwacht. Het is aan Ferenc en ons allen om het vervolg zodanig in te richten, dat zoveel mogelijk mensen zich verantwoordelijk voelen en mee gaan doen.

Vervolgbijeenkomst:
Medio januari zal het vervolg zijn. De Dorpsraad gaat eerst samen met Ferenc en de tien vrijwilligers bespreken hoe we dat vervolg vorm geven. In de loop van december meer hierover. We houden u van elke stap op de hoogte.
Voor het volledige verslag van de bijeenkomst zie FB en website van de Dorpsraad.
 
Volgende week andere onderwerpen, want er gebeurt altijd wat in Lonneker
 
Good goan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker

De presentatie die Ferenc deze avond gaf is hier te downloaden
 
Share our website