Berichten uit de Dorpsraad van 17 maart 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 17 maart 2023
Bent u al bekomen van de politieke aardverschuiving? Gelukkig is het een politieke aardverschuiving en geen echte. We hoeven niet bang te zijn dat de Lonneker Es het Dorpsplein opschuift. Velen ook in Lonneker hadden gehoopt op een dergelijke verschuiving. Je kon het voelen aan je theewater dat er iets stond te gebeuren. De komende weken of misschien maanden gaan we zien hoe een dergelijke verkiezingsoverwinning gaat uitpakken in de praktijk. Hoe gaat de Overijsselse coalitie eruit zien? We wachten maar eens rustig af en gaan door met ons eigen traject: Lonneker Hoe dan? 2030.
Tussen het moment dat ik dit schrijf en dat u dit leest is er waarschijnlijk alweer een hoop gebeurd in of voor Lonneker.

Asiel
Ik had gehoopt al iets te kunnen melden over de voortgang over de asielopvang maar de gemeenteraad heeft gekozen voor een extra gemeenteraadsvergadering op maandag 20 maart. Hoe dat is gegaan weet u wel op 22 maart maar ik niet op 17 maart. Een week geduld dus, hoe het voor Lonneker gaat uitpakken.

Ontwikkelingen in het buitengebied
Er is één voorspelling die ik wel aandurf. De verkiezingswinst van BBB heeft invloed op de ontwikkelingen in het buitengebied. Hoeveel weet ik niet, maar het gaat niet geruisloos voorbij, dat is zeker. De Dorpsraad Lonneker was net als de buurtkring Lonneker op 14 maart aanwezig op de provinciale gebiedsdag voor Zuidoost Twente in Diepenheim over de nieuwe Omgevingswet. Die wet is nu ook aangenomen door de Eerste Kamer en wordt 1 januari 2024 van kracht. Die wet bundelt straks allerlei wetten en regels voor de leefomgeving, zoals woningbouw, energie, infrastructuur, landbouw en natuur., Tevens wordt er voor aanvragen een digitaal loket ingevoerd. Een ingrijpende verandering tov de huidige situatie. Maar op 14 maart ging het ook over concrete ontwikkelingen zoals het voorstel van de provincie over geleidelijke verandering van het agrarisch grondgebruik in Overijssel. Het was een vrij technisch verhaal voor een niet ingewijde zoals ik, maar volgens mij komt het hierop neer. De huidige verdeling is globaal dat 70% van het landbouwareaal in Overijssel grasland is, 20% akkerland voor de productie van veevoer (meestal mais) en 10% gewassen voor menselijke consumptie, zoals aardappelen en groenten. Dat moet veranderen naar 65% grondgebruik voor vee, waarvan 1/3 regulier zoals nu, 1/3 gemengd bedrijf en 1/3 biologisch, het akkerland voor veevoer moet van 20% naar 15% en de productie voor menselijke consumptie moet van 10 naar 20%. Dit is zoals ik het heb begrepen. Maar er gaat meer veranderen zoals ik al eerder heb geschreven. De mogelijkheden voor recreatie worden vergroot, zoals we ook in Lonneker merken. De Dorpsraad heeft die dag wel nadrukkelijk ingebracht dat de communicatie naar niet-agrarische bewoners van het buitengebied veel beter moet. Tot nu toe is daar weinig aandacht voor geweest. Slechts één gemeente in Twente, Hof van Twente, heeft tot nu toe inloopavonden georganiseerd voor bewoners van het buitengebied. In Enschede wordt dit nu opgepakt door de gemeente zelf en Stawel (Stichting Agrarisch Welzijn Enschede-Lonneker). Binnenkort horen we hier meer van.

Dorpsverkeersplan en de Rode Loper F35
Naar verwachting is eind mei het plan klaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering vanaf het eind van de Lonnekerspoorlaan bij de Voortsweg, door het dorp tot aan de Oldenzaalsestraat. De provincie neemt het deel vanaf de Dorpsstraat langs de Oldenzaalsestraat tot de gemeentegrens Oldenzaal voor de rekening. Tegen die tijd komen er inloopavonden en andere vormen van informatievoorziening.

Wandelpad tussen Schuttekamp en Lonnekeresweg en stukje bij LSV
Binnenkort wordt begonnen met de aanleg van dit stukje pad langs de Vliegveldweg. De gemeente samen met de Kleibleu van Lonneker gaan het uitvoeren. Hetzelfde geldt voor het stukje verbinding tussen Spölminkpad, langs LSV op het bestaande wandelpaadje.

Parkeerplaatsje achter het Dorpshuis
Ook dit is eindelijk rond. De gemeente levert de materialen, de kerk verhuurt de kavel en de Kleibleu gaan het uitvoeren. We hopen dat het na de zomervakantie klaar is.

Lonneker 2030
Op dinsdagavond 21 maart was de tweede bijeenkomst over de dorpsambities. Volgende week ga ik u uitgebreid berichten over de voortgang en wat we bedacht hebben met z’n allen.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website