Berichten uit de Dorpsraad van 16 december 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 16 december 2022
Binnenkort Kerstmis 2022 en de start van 2023
Het einde van een onstuimig jaar en het begin van een onzeker jaar. Wat bracht 2022 ons en wat zal 2023 ons brengen? 2022 bracht ons de inval van Rusland in Oekraïne met daaraan gekoppeld onnoemelijk veel menselijk leed en miljoenen ontheemden waarvan er tot op dit moment ongeveer 95.000 in Nederland worden opgevangen. 2022 bracht ons ook na een laatste opleving in de vroege herfst, min of meer het einde van de coronapandemie. We hebben ermee leren leven. De mens(heid) is flexibel en tot nu toe bijna onbeperkt aanpasbaar aan veranderende omstandigheden. Maar als je niet buigt dan breek je. Laten we dat goed in ons hoofd prenten voor 2023. Lokale successen in Lonneker zoals het gereedkomen van het Dorpsverkeersplan, de renovatie van de Speelbult tussen de scholen en het project Lonneker Laandleamn. Drie onderwerpen waar de Dorpsraad zich optimaal voor heeft ingezet, ondersteund door vele vrijwilligers en belanghebbenden uit het dorp. Op naar 2023, kin vooruit, ogen open, niet bang, betrokken bij ons Dorp en met vertrouwen in jezelf en je medemens.

Dat vertrouwen wordt soms geschaad. Ik heb het nog niet eerder echt besproken maar een flink aantal jaren geleden is het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen sterk veranderd. Er wordt nu een lotingssysteem toegepast. Hoe werkt het? Als er een huurwoning vrij komt mag iedereen die ingeschreven staat zich aanmelden voor die woning. Als je aan de criteria voldoet voor die woning mag je meeloten. Er worden dan willekeurig drie mensen uitgeloot als eerste, tweede en derde kandidaat voor die woning. Als nummer één de woning accepteert, krijgt ie het huis. Dit is het basisprincipe, waarop allerlei uitzonderingen zijn. Niets aan de hand lijkt het zo. Toch knelt het behoorlijk in de praktijk. Ook in Lonneker. Jaren geleden zijn er aan de Dorpsstraat achter de muziekkoepel seniorenwoningen gebouwd voor senioren uit Lonneker. Leuke kleine betaalbare woningen, alles gelijkvloers waar ouderen uit Lonneker van hun oude dag konden genieten. Op basis van het nieuwe landelijke beleid moest het label “seniorenwoningen voor Lonneker” eraf. De woningen worden nu in principe verloot onder één- of tweepersoonshuishoudens ongeacht leeftijd of herkomst. Geleidelijk is het huurdersbestand gewijzigd en niet in positieve zin. De verschillen in leeftijd, maar vooral in leefstijl en gedrag blijken te groot. Veel ouderen wonen niet meer met plezier in hun huisje. Ze ervaren (geluids)overlast en hun woongenot is vaak flink aangetast. Meer en meer besluiten senioren uit die woningen te gaan verhuizen tenminste als dat lukt. En als dat niet lukt, want alternatieven zijn dun gezaaid, wonen ze met ergernis in hun eens zo fijne dorp. Het middel (loting ivm gelijkheid) blijkt erger dan de kwaal (aantasting van woongenot) Niet elk beleid blijkt overal even gemakkelijk toepasbaar. Een klein wijkje middenin een klein dorp is een andere woonomgeving dan een woonflat in een grote wijk in de stad. Woningcorporatie Domijn de eigenaar van de woningen streeft naar een fijn (T)huis voor iedereen volgens hun website. Daar komt in Lonneker niet veel van terecht. Zeer recent op 13 december heeft de gemeente Haaksbergen samen met Domijn en de huurdervereniging een aantal appartementencomplexen aangewezen waar 65plussers voorrang hebben. Het kan en mag dus wel. Voor jongeren zouden dan elders Flexwoningen of Tinyhouses verwezenlijkt kunnen worden. Dan heb je twee tevreden groepen.
De Dorpsraad gaat in gesprek met gemeente en Domijn om in Lonneker mogelijk te maken wat in Haaksbergen ook kan!

Voetpad van Schuttekamp naar de Lonnekeresweg
Mede nav de oproep om input voor de Dorpsschouw begin januari kwam van meerdere kanten het verzoek om een voetpad aan te leggen tussen Schuttekamp en Lonnekeresweg langs de Vliegveldweg. Dit stukje Vliegveldweg is onderdeel van het favoriete hondenuitlaatrondje rond de sportvelden. Het ligt net binnen de bebouwde kom en heeft geen apart voetpad. Het is niet altijd ongevaarlijk daar te lopen met het dorp binnenrijdend verkeer. Niet iedereen houdt zich daar aan de 50 km. We hebben dit direct al aangekaart in het maandelijks overleg met de gemeente. De gemeente ziet het probleem ook en kiest waarschijnlijk voor een tijdelijk voetpad omdat in de toekomst op die locatie het gezondheidscentrum zal komen en er dan definitieve bestrating komt.
 
Alweer het laatste bericht van dit jaar, de scholen gaan met vakantie en daarmee ook de bezorgers van het Dorpsblad; 11 januari 2023 zijn we er weer.
Ik wens u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023 en ik hoop u te zien op zondag 8 januari om 11.30 uur op het Dorpsplein voor de muziekkoepel. Als de lippen niet vastvriezen aan het mondstuk zal Excelsior zorgen voor gezellige muziek.
 
Goodgoan
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website