Berichten uit de Dorpsraad van 14 juli 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 14 juli 2023
De zomervakantie staat voor de deur. De scholen gaan voor zes of acht weken sluiten en het Dorpsblad gaat met vakantie tot 13 september. Niet iedereen gaat met vakantie. Omdat ze daarvoor de middelen niet hebben of omdat ze liever thuis zijn dan in een vreemd land met raar eten of omdat hun vakantie geen vakantie heet maar reces, zoals bij politici. Laten we de balans maar eens opmaken van het afgelopen halfjaar omdat we elkaar op 13 september pas weer spreken. Dat is nogal wat.

Het AZC
Een echte verrassing was het niet meer. We zagen de bui al hangen. Het tijdelijke AZC komt op het vliegveld op het evenemententerrein net als in januari 2022. In een af en toe vrij emotionele bijeenkomst met Noabers en Dorpsraad gaven de wethouders Kampman en Diepemaat op 12 juli uitleg over de keuze die is gemaakt. Of een keuze was het eigenlijk niet want het vliegveld was de enige optie in de ogen van B&W. De eerste bewoners komen maandag 24 juli. De toezegging is wel gedaan dat het definitieve AZC niet op of in de buurt van het Vliegveld komt. Dat definitieve AZC moet binnen een jaar zijn verwezenlijkt elders in Enschede. Ik heb verschillende mensen horen zeggen: ‘Beter zo dan andersom’. De zestig mannen die nu in de vertrekhal bivakkeren verhuizen ook naar het evenemententerrein. Op 13 september weten we hoe de start is verlopen.

Project Eenzaamheid
Noteren in de agenda: 27 september 2023 om 19.30 uur in Dorpshuis Lonneker.
Samen1Lonneker: Een inspirerende aftrap over Ontmoeten & Noaberschap (In samenwerking met Samen1Enschede in de week tegen eenzaamheid).
Wat krijgt u die avond: een inspirerende spreker, die goed duidelijk kan maken wat het onderwerp inhoudt en wat u eraan kunt doen. Het is tevens een netwerkbijeenkomst voor alle partijen in Lonneker, die op een of andere wijze met het thema te maken hebben. En er komt nadere uitleg over de renovatie van het Dorpshuis, met een betere mogelijkheid tot een gezellige ontmoeting vanuit de huiskamergedachte. Samen met u willen we daar verder invulling aan geven. In het volgende Dorpsblad op 13 september komt er nadere informatie.

Dorpsverkeersplan
De definitieve tekeningen zijn klaar. De tweede helft van september komt er een inloop in het Dorpshuis waar u alle tekeningen kunt bekijken. Dat zijn geen discussiestukken meer maar tekeningen zoals het wordt uitgevoerd de komende twee jaren. In september krijgen alle directe betrokkenen een brief met uitleg en de uitnodiging voor dat inloopmoment. De datum voor de inloop staat helaas nog niet vast maar die volgt 13 september. Ook kunt u straks alle tekeningen inzien op de website van de gemeente en via de website van de Dorpsraad.

Bestemmingsplannen Lonneker Molen en de Rökker
Het ontwerp bestemmingsplan voor de Lonneker Molen ligt ter visie. (NL.IMRO.0153.BP00221-0002)
Dit plan voorziet in de realisatie van een molenerf met diverse Twentse bijgebouwen. Hiermee wil het molenbestuur het verhaal 'van akker tot bakker' laten zien aan de bezoekers van de molen. Het gaat om de realisatie van een ontmoetingsruimte, een bakspieker, een graanspieker en een wagenloods. De wagenloods is inmiddels gerealiseerd. De andere genoemde gebouwen worden met voorliggend plan mogelijk gemaakt. Tot 2 augustus is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Voor de Rökker is het nog niet zover. Er wordt een ultieme poging gedaan nader tot elkaar te komen, zodat hopelijk op een eerstvolgende gemeenteraadsvergadering een besluit kan worden genomen.

Kinderopvang in Lonneker
Hoewel volgens de statistische gegevens Lonneker aan het vergrijzen is dreigt er na de zomervakantie een tekort aan ruimtes voor kinderopvang. Het bestuur van Humankind is zich aan het oriënteren hoe dit probleem kan worden opgelost. De Dorpsraad wil graag meedenken maar heeft ook geen gebouw in de aanbieding. Elke oplossingsrichting is welkom.

Lönneker Laandleamn
Dit project voor het buitengebied van Lonneker moet na de zomervakantie een vervolg krijgen. De Dorpsraad beraad zich momenteel in welke vorm dat gegoten moet worden.

De Lonneker Politiek
De commissievergaderingen van de Stadsdeelcommissie Noord zijn vrij formele vergaderingen. De Dorpsraad heeft af en toe de behoefte informeel van gedachten te wisselen met in Lonneker woonachtige gemeenteraadspolitici. Met een nieuw provinciebestuur en met landelijke verkiezingen in aantocht lijkt het een goed moment na de zomervakantie “onze” gemeenteraadsleden eens voor een dergelijk overleg uit te nodigen.
Na dit gezegd te hebben zet ik er een punt achter en ga ik op vakantie.
 
Goodgoan en öllie ieleu oe wa in?
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
 
Share our website