Berichten uit de Dorpsraad van 12 mei 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 12 mei 2023
Enschede in 2025 700 jaar stadsrechten
De Dorpsraad Lonneker was op maandagavond 8 mei aanwezig in de Burgerzaal van het Stadshuis Enschede. Die avond werd door de gemeenteraad van Enschede de aftrap verzorgd van het feit dat in 2025 wordt gevierd dat de stad in 1325 stadsrechten kreeg. Het was een zeer druk bezochte avond niet in het minst, waarschijnlijk om het feit dat voor de viering door de gemeenteraad een miljoen euro ter beschikking is gesteld. Dat miljoen wordt hopelijk door het bedrijfsleven verdubbeld, zodat er straks twee miljoen te verdelen valt. Zoals meestal is er meer animo om geld van een ander uit te geven dan zelf geld te betalen. Er kwamen die avond al vele ideeën voorbij. Een gratis Enschede-vlag voor iedereen, een ijsbeeldenfestival, een modernistische muziekkoepel bij Wattez in het van Heekpark, een originele Enschedese tramwagon van honderd jaren geleden een prominente plek geven en nog veel meer.
Maar wat is onze rol in Lonneker met die viering? Zoals we weten heeft Lonneker als zelfstandige gemeente van 1811 tot 1934 de gemeente Enschede liefdevol omarmd en beschermd tot Enschede groot genoeg was om op eigen benen te staan. Vanaf dat moment zijn Lonneker en Enschede samen verder gegaan als de zelfstandige gemeente Enschede. Zou het niet mooi zijn de Oude Markt in Enschede en het Dorpsplein in Lonneker op één of andere wijze te verbinden? Het oude zeer van de annexatie uit 1934 moeten we toch een keer achter ons laten en het omdraaien naar verbroedering. Laat 2025 zo’n moment zijn. Hoe gaan we dat doen?

Trouwens, dat moet ik nog wel even kwijt, op 8 mei was er ook een historicus in de burgerzaal, die vertelde dat er juridisch nog wel wat haken en ogen aan dat jaartal van 1325 kleefde. Jan II van Diest, door Willem III en Reinoud van Gelre in 1322 benoemd tot Bisschop van Utrecht, had een concurrent in de persoon van Jan Bronckhorst, die door de kapittels van Utrecht in 1322 tot Bisschop van Utrecht was benoemd. Paus Johannes XXII, die toen in Avignon zetelde in plaats van in Rome, het waren roerige tijden, heeft de keuze van Jan van Diest later bevestigd en hem in 1327 tot priester gewijd. Het bewind van Jan van Diest betekende een dieptepunt voor het bisdom Utrecht. Het werd voornamelijk gekenmerkt door financiële misstanden en nepotisme (het begunstigen van familie en vrienden) op grote schaal. Maar dat is 700 jaren geleden, dat mag de pret niet meer drukken in 2025.
 
Watertappunt
Het watertappunt gaat er komen op het Dorpsplein. Dat tappunt komt naast de infoborden aan de zuidkant van het plein. Voor de watertoevoer moet nog gekeken worden naar de juiste plek in verband met de bestaande waterleidingen, maar het schijnt te gaan lukken.
 
Muziekkoepel
Onze muziekkoepel zou eigenlijk vaker gebruikt moeten worden. Hoewel de Dorpsraad namens de gemeente Enschede (de eigenaar) de sleutel beheert is de Dorpsraad niet in staat de muziekkoepel echt te exploiteren. Ook nu zijn er al twee verzoeken van het Shantikoor 1+1=3 en de Bigband Losser om de muziekkoepel te mogen gebruiken. In overleg met de horeca en andere belanghebbenden en geïnteresseerden moet er een betere oplossing gevonden worden. Hoe dan?
 
Tiny houses
Een inwoonster van Lonneker is op zoek naar een locatie voor een tiny house in Lonneker. De gemeente Enschede heeft geen beleid voor dit type bewoning. Ergens in Enschede-west komt er een tiny house en er is een initiatief voor een bundeling van een aantal tiny houses ergens in Enschede. In Lonneker zijn er voor zover bekend geen initiatieven. Mocht iemand hierover concrete ideeën hebben, dan kan contact worden opgenomen met de Dorpsraad.
 
Dorpsbudget
Lonneker krijgt sinds 2015 jaarlijks ruim 16.000 euro als dorpsbudget voor activiteiten en aanschaffingen in het dorp en buitengebied. Dat bedrag is niet geïndexeerd en niet verhoogd al die jaren, maar de inflatie heeft natuurlijk wel toegeslagen. Onze financiële mogelijkheden zijn al die jaren dus zeker 20% kleiner geworden. Vandaag 12 mei lees ik in de krant dat de gemeente in plaats van een tekort van 11 miljoen een overschot heeft van 7 miljoen. Een mooi moment lijkt me om de wijken en dorpen weer “op vlieghoogte” te brengen. Wethouder Marc Teutelink van Financiën kom eens over de brug. Welk gemeenteraadslid komt met een mooi voorstel?
 
Als afsluiting een start
Ik sluit af vandaag met de start van  “Bij Jacob”. Een nieuwe zaak met een nieuwe naam. De prachtige voorgevel is bewaard gebleven, maar dat is ook zo’n beetje het enige. De periode Savenije is voorbij. Binnen is alles nieuw, de indeling, de kleuren, een open keuken. Een aanwinst voor het dorp. De officiële opening komt nog, maar de proefperiode is gestart. Veel succes gewenst.
 
En natuurlijk Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website