Berichten uit de Dorpsraad van 11 november

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 11 november
Drie thema’s deze week: eenzaamheid, asielbeleid en Lonneker 2030
 
Daar sta je dan. Bijna aan het eind van een rij mensen van ongeveer 100 meter lengte, van de muziekkoepel naar de ingang van de kerk. In de kerk gaat de rij nog verder. Allemaal heel langzaam schuifelend in de richting van een rijtje verdrietige mensen. Een rijtje mensen waarvan je de meesten goed kent. Helemaal vooraan in dat rijtje staat een kleine grijze man. Hij is lid van de Kleibleu, waar jij ook lid van bent. Hij heeft op 3 november zijn vrouw verloren bij een noodlottig verkeersongeval. Zij werd als fietsster het slachtoffer van de onoplettendheid van een automobilist, die plotseling het portier opende. Zo snel kan het gaan. Een groot deel van het dorp loopt uit om steun te betuigen. Ik sta alleen in die rij en hebt tijd om na te denken. Ik sta daar alleen maar voel me niet eenzaam. Ik denk aan die kleine grijze man daar in de kerk en alhoewel hij totaal niet alleen is, kan ik me voorstellen dat hij zich eenzaam voelt, zonder degene die tientallen jaren lief en leed met hem heeft gedeeld. Eenzaamheid kent vele vormen. Daarom heeft de Dorpsraad ook aandacht voor eenzaamheid. Veronique Dercksen en Cis van Lochem van de Dorpsraad gaan dit thema vorm geven in Lonneker samen met de gemeente Enschede en anderen. Zij vragen uw aandacht:
Want ook in Lonneker, of je nu in een boerengemeenschap woont, een villawijk of rijtjeswoning: iedereen kent mensen, jong of oud, die eenzaam zijn, niet gelukkig lijken door armoede, gezinsproblematiek, (te) verre familie of weinig mobiel zijn, zich niet veilig voelen. Zich niet gesteund voelen of die zich niet redden. Iemand missen. Eenzaamheid is een actueel onderwerp.
Vroeger had je dan de melkboer of postbode of goede buur die signaleerde en vragen stelde en doorvertelde. Niet als oordeel of roddel, maar verbindend. Zo ontstond een netwerk om iemand heen. Van steuntjes in de rug tot helpende handjes.
We willen in Lonneker graag kleinschalig noaberschap ondersteunen. Door netwerk en kennisdeling kunnen we dichtbij zorgen dat helpen en hulp vragen makkelijker wordt. Omzien naar elkaar, zonder oordeel of sociale controle maar als goede buur het verschil maken.
Ben je daarin geïnteresseerd en wil je hierin ook meebewegen, geef dan je email adres door aan info@dorpsraadlonneker.nl. Wij nemen je dan mee in dit onderwerp.

Asielopvang in Lonneker:
Het was een korte, snelle en harde leerschool voor onze burgemeester. Burgemeester Bleker zegde in juni dit jaar toe dat de crisisopvang in het voormalige NLM gebouw op het vliegveld tot uiterlijk 1 november 2022 zou duren. De Dorpsraad verbaasde zich toen al enigszins over deze toezegging, want uiteindelijk gaat de burgemeester daar niet over, maar de gemeenteraad. Wat wij niet hoopten maar wel vreesden gebeurde. De burgemeester werd overruled door de gemeenteraad en de opvang in het NLM gebouw is verlengd tot in ieder geval eind maart 2023. Dat kwamen burgemeester Bleker en wethouder Kampman vertellen in het noaberoverleg op 10 november. Veel verontwaardiging uiteraard bij de noabers. Opnieuw een onbetrouwbare overheid. B&W wacht nu op de staatssecretaris en het COA hoeveel asielzoekers en statushouders er uiteindelijk naar Twente komen en hoeveel daarvan door Enschede moeten worden gehuisvest. Dan gaat B&W een plan maken in nauw overleg met de inwoners hoe dat vorm gegeven moet worden. Dat Not In My Backyard daarbij een grote rol speelt, hier en elders in de stad, is wel duidelijk. Eén gerucht kan uit de wereld worden geholpen. Het grote pand van “Zekere Basis” bij het vliegveld is niet in beeld als opvanglocatie. Zij hebben een langlopend huurcontract. De huidige activiteiten worden de komende jaren gewoon voortgezet.

Eindelijk Lonneker 2030:
Op vrijdagavond 11 november was dan eindelijk de echte start van Lonneker 2030. Ondanks de op het oog wat ongelukkige datum van vrijdag 11 november met veel concurrentie van andere activiteiten en FC Twente waren er 55 Lonnekernaren naar het Dorpshuis gekomen om met elkaar een begin te maken met het traject. De Dorpsraad faciliteert dit traject, maar het dorp moet het zelf doen. En we deden het zelf.

Na een zeer inspirerende presentatie van Ferenc van Damme (de begeleider van het proces) voor de pauze, ging de groep aan tien tafels met elkaar brainstormen en discussiëren wat de beste ideeën zijn om de maatschappelijke veranderingen de baas te kunnen en van Lonneker een nog mooier dorp te maken. Volgende week meer over de achtergronden hoe we te werk denken te gaan de komende jaren. We komen uit een tijdperk van verandering en zijn beland in een verandering van tijdperk met een razendsnelle digitalisering en robotisering van zaken waar nu nog niet eens aan denken maar die al over vijf jaren werkelijkheid zullen zijn. Zie: www.hoedan.site Volgende week meer.
 
Good Goan
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website